25
شهریور

تعمیر جک هیدرولیکی

 تعمیر جک هیدرولیکی در حقیقت تعمیر جک هیدرولیکی دستگاهی استوانه ای شکل می باشد که دارای مکانیزمی است بدین صورت که داخل استوانه روغنی وجود دارد که نیروی با فشار بر این روغن وارد میگردد. نیروی که وارد می شود سبب میشود که روغن تراکم ناپذیر به یک استوانه...

اطلاعات بیشتر