25
شهریور

 تعمیر قفل برقی ریموت دار

 تعمیر قفل برقی ریموت دار  تعمیر قفل برقی ریموت دار معمولا افراد عادت دارند پس از خروج درب را سه قفل کنند ریموتی در صورتی که آیفون تصویری در آن محل نصب شده است . اکر کسی زنگ محال است که بتواند درب را تا قفل از رسیدن به...

اطلاعات بیشتر