25
شهریور

تعمیر جک آلدو

 تعمیر جک آلدو تعمیر جک آلدو 600 یک جک تولید ایران می باشد و برای درب های بسیار عریض وسنگین کاربرد دارد . باید خاطر نشان کرد جک پارکینگی شفت بلند دارای بازوی بلند تر از مدل 400 می باشد . و از نظر عرض درب و قدرت جابه...

اطلاعات بیشتر