24
شهریور

تعمیرتخصصی جک های پنوماتیک

تعمیرتخصصی جک های پنوماتیک تعمیرتخصصی جک های پنوماتیک برای انتقال نیروها به منظور بلند کردن ، فشار دادن یا حرکت دادن ماشین آلات  سنگین یا مواد از هوا فشرده استفاده می کنند . نیرو پنوماتیک با استفاده از هوای فشرده و قدرت الکتریکی را به  قدرت های مکانیکی نیز...

اطلاعات بیشتر