11
اسفند

تعمیرتخصصی جک های پنوماتیک

تعمیرتخصصی جک های پنوماتیک جک پنوماتیک برای انتقال نیروها به منظور بلند کردن ، فشار دادن یا حرکت دادن ماشین آلات سنگین یا مواد از هوا فشرده استفاده می کنند . نیرو پنوماتیک با استفاده از هوای فشرده و قدرت الکتریکی را به  قدرت های مکانیکی نیز تبدلی می...

اطلاعات بیشتر