تعمیر جک درب سیماران

تعمیر جک درب سیماران تعمیر جک درب سیماران در سال های اخیر استفاده از درب های اتوماتیک برقی در ساختمان ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است. بطوری که این روز ها کمتر ساختمانی را می بینید که درب برقی نداشته باشد. استفاده از این درب ها در ساختمان های مسکونی، مراکز تجاری و اداری …
ادامه ی نوشته تعمیر جک درب سیماران

تعمیرات جک درب پارکینگ

تعمیرات جک درب پارکینگ تعمیرات جک درب پارکینگ جک برقی در واقعی بازویی است که بر روی درب های مختلف نیز نصب میشود . جک پارکینگ امکان باز شدن درب توسط ریموت را نیز فراهم میکند . و دیگر نیاز به این نمیباشد که بخواهیم  پارکینگ را به صورت دستی باز و بسته نماییم . …
ادامه ی نوشته تعمیرات جک درب پارکینگ