25
شهریور

تعمیرجک قلمی پنوماتیک فستو

تعمیرجک قلمی پنوماتیک فستو تعمیرجک قلمی پنوماتیک فستو با نام های دیگری از جمله گرد ، مدادی و ….. نیز شناخته می شوند . جک های گردقلمی فستو در سری های مختلفی تولیدو توسط کنترل برق نیز ارائه می شود. در واقع این جک بادی قلمی نیز مانند سایرابزار...

اطلاعات بیشتر