05
اردیبهشت

تعمیر جک پنوماتیک (سیلندر بادی) چیست؟

 تعمیر جک پنوماتیک (سیلندر بادی) چیست؟

تعمیر جک پنوماتیک (سیلندر بادی) چیست؟ یک قطعه صنعتی است که در سیستم های پنوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد .یکی  از جریان های رایگان در

اطراف ما هوا است و سیستم پنوماتیک  به کمک هوای فشرده کارمی کنند pneumaticcylinder نیز ابزاری است که هوا فشرده  را به نیروی مکانیکی تبدیل

می کند اگر با جک های هیدرولیکی آشنا باشید  می دانید انها با استفاده  از فشار مایع حرکت و اعمال نیور بهره می برند و مشکلات خود را دارند . همین کار

را جک های یا همان سیلندر  به وسیه فشار  هوای فشرده انجام می دهند اما با مشکلات  کمتر و یادهی بهتر .جک پنوماتیک (سیلندر بادی)  ابزاری و قطعه ای

است که گاها با  نام pneumatic cylinder نیز شناخته می شود . این وسیله نقش ایجاد تحریک در سیستم های پنوماتیک را بر عهده دارد و به همین دلیل  به

عنوان یکی از قسمت های مهم سیستم پنوماتیک به شمار می رود  و وجود آن در هر سیستم لازم و ضروری می باشد .جک پنوماتیک (سیلندر بادی) ابزار است که

در صنایع مختلف و با مرتبط  با سیستم های پنوماتیک مورد استفاده قرار میگرد و از مهمترین صنایع نیازمند به جک های پنوماتیک  می توان به این موارد اشاره

کرد:

*صنایع ساخت ماشین های صنعتی

*صنایع خودرو سازی

*صنایع قطعه سازی

*صنایع کاشی و سرامیک

*صنایع چوپ

*صنایع پرس

جک های پنوماتیک به عنوان یک ابزار تخصصی در مدل ها و انواعی مختلفی تولید می شود  که در کدام از انها می توان و  ظریف مشخصی داشته و در صنایع

مختلف مورد استفاده میگیرند .

معرفی انواع جک پنوماتیک

جک پنوماتیک (سیلندر بادی)  به عنوان یک ابزار حرفه ای لازم اصلی سیستم های پنوماتیک به شما می رود و همان گونه که در بخش ذکر شده با نام جک

پنوماتیک (سیلندر بادی)  یاد جک های بادی نیز شناخته می شود این ابزار مهم به مانند سایر قطعات صنعتی بر مبنای های خاصی  قابلیت دسته بندی وارد

دسته بندی  دارد که مدل ظرفیت ،شیوه کارکرد و غیره  از جمله آنها می باشند  اما دریک حالت کلی میتوان  جک های پنوماتیک را بر اساس کارکرد به دو دسته

کلی تقسیم بندی نمود که این دو دسته عبارتند از :

*جک های خطی : دراین جک ها فشار به صورت خطی وارد می شود  و نیرو نیز در همین راستا اعمال  می شود این جک ها در انواع مگنت دار و بدن مگنت دار

می شوند .

*جک های غیر خطی : جک های پنوماتیک غیر خطی همان گونه که از نام  انها پیداست  عملکرد متفاوت با جک های  خطی دارند در حالت کلی جک ها به صورت

مختلفی  دسته بندی دارند که از مهمترین انواع جک های پنوماتیک میتوان به این موارد اشاره کرد .

*جک قلمی پنوماتیک : همان گونه از نام این نوع جک مشخص است  دارای یک شکل قلمی می باشد این جک یا جک پنوماتیک دارای شکل گرد و استوانه ای

است و معمولا دارای کورس قابل تنظیم می باشد .

*جک پنوماتیک تلسکوپی : این نوع جک همان گونه از نام ان ها پیداست به صورت تلسکوپی و چند قطعه ای فرایند مکانیکی مورد نظر را اعمال می کند به دلیل

عملکرد خاص این مدل استفاده آن در سیستم های پنوماتیک محدود می باشد

نحوه کارکرد انوع جک پنوماتیک

جک پنوماتیک ابزاری است که نحوه کارکرد ان در تمامی مدل ها تقریبا مشابه است و تنها اختلافانی  در ارائه باز دهی وجود دارد . pneumatic cylinder یا همان

جک پنوماتیک (سیلندر بادی)  ابزاری است که از سه  قیمت اصلی پوسته یا بدنه و همچنین پکینگ و اتصلات آن تشکیل شده است همچنین از دیدگاه  دیگر

می توان این ابزار را شامل یک قسمت برای نگهداری و یک قسمت برای خروجی  هوا فشرده است و زمانی که شیر کنترل جک ورودی باز می شود هوا فشرده

داخل سیلندر می شود به دلیل فشار زیاد سعی دارد از محفظه داخلی سیلندر خاج شود اما از آنجایی که تمامی قسمت های سیلندر توسظ قطعات آب بندی مهر

وموم شده است .هوا فشرده برای خروج به پیستون جک پنوماتیک فشار وارد میکند و پس از اینکه پیستون را حرکت داد نیروی  مورد نظر رت از طرف جک وارد

شده به سیستم مورد نظر القاء می شود . این فرآیند ساده شیوه و اساس کار کرد تمامی جک های پنوماتیک است اما مدل های مختلف آن معمولا تغییراتی

جزئی این کار را انجام  می دهند .

نکات مهم در مورد نگهداری انواع جک پنوماتیک

 جک پنوماتیک یکی از ابزاری است که در موارد کاری مختلف قابلیت استفاده دارد و به همین دلیل برای جلوگیری از استحکاک بی رویه این ابزار باید یک سری

نکات ساده ای برای طول عمر این ابزار رعایت کرد . اولین نکته مهم توجه به قطر سیلندر و همچنین توان آن است اگر بیش از آنها این جک ها  از آنها استفاده

شود زمینه استحکاک زودرس آنها فراهم می شود قطر جک نیز با قطر سیستم مورد نظر همخوانی داشته باشد . استفاده از فیلتر مناسب نیز تاثیر زیادی بر طول

عمر این ابزار دارد باید به صورت دوره ای فیلتر این بررسی شود برای جک های حساس تر نیز توصیه میشود از فیلتر ریز استفاد شود . جک های پنوماتیک (سیلندر

بادی ) ابزاری است که به کمک فشار هوا فعالیت می کند و برای  کارکرد خود از هوای محیط تغذیه می کند . به همین دلیل  باید هوایی که برای

pneumaticcylinder استفاده می شود عاری از گرد و غبار باشد نفوذ گرد و غبار این ابزار وبه طور کلی سیستم های پنوماتیک می تواند باعث آسیب زدن به آنها

شود همچنین اگر کاربری شما از این ابزار محدود است توصیه  پس از پایان کار ورودی های آن با پارچه های تمیز مسدود کنید تا گرد و غبار وارد این ابزار و

سیستم کاری آن نشود .