04
اردیبهشت

تعمیر جک هیدرولیکی

 تعمیر جک هیدرولیکی

در حقیقت تعمیر جک هیدرولیکی دستگاهی استوانه ای شکل می باشد که دارای مکانیزمی است بدین صورت که داخل استوانه روغنی وجود دارد که نیروی با

فشار بر این روغن وارد میگردد. نیروی که وارد می شود سبب میشود که روغن تراکم ناپذیر به یک استوانه دیگه که بزرگتر از استوانه قبلی است منتقل گردد .

در مرحله بعد همان  روعن با فشار خود به پیستون استوانه موجب حرکت دادن جسم مثلا یک جسم ماشین بر روی استوانه می شود . این نوع مکانیزم را

می توانید در عملکرد کارایی ماشین آلاتی نظیر جرثقیل مشاهده نمایید . این نوع مکانیزم شاید ساده به نظر نرسد امام با همین سادگی کار های بسیار

سخت و زیادی را با بالاترین بازدهی انجام میدهد . روغن که غیر قابل تراکم می باشد و نیرویی را به روغن موجود وارد می نماید این اصل الگوریتمی است

که جک هیدورلیک از ان بهره می برد . نکته مهم ایناست که آن فشاری که پیشتون کوچک اعمال می شود دقیقا وارد پیستون می شود سبب بالا رفتنش

می گردد . تعریف دیگر از جک هیدرولیکی  یک نمونه سیلندر هیدرولیکی کی باشد که فقط  در یک سمت فعالیت می کند واغلب  اوقات دارای ظرفیت زیادی

است در ساختار جک های هیدرولیکی از یک میله با قطر زیاد که در اخرش یک شانه دارد به جای  پیستون استفاده می شود. وجود شانه بدین دلیل است که

باعث عدم خروج میله از داخل پوسته سیلندر می شود .

طرز کار جک هیدرولیک

سطح مقطع زیادی از بخش از جک هیدرولیک که جرم جسمی که روی آن هست وجود دارد که به نیروی بیشتری نیاز دارد سطح پایینی  از جک هیدرولیک که

روغن را جرکت می دهد از طریق زدن تلمبه وجود دارد که نیروی کمتری نیاز دارد بعنی با توجه به زور و نیروی کم را به سطح مقطع کمتری نیروی و به سطح مقطع

بیشتری نیروی بیشتری لازم داریم که وارد میکنیم . در جک هیدرولیک دسته جک به عنوان اهرمی ازنوع ثانویه است که خاصیتی مکانیکی منحصر به فردش را دارد

این دسته خاصیت افزایش نیروی متحرک را بر عهده دارد نیرویی مفید از این دسته .وارد جک هیدرولیک می شود که جک هم این نیروی را زیادتر می کند این عمل

سبب برابری خاصیت مکانیکی تمام دستگاه با خاصیت مکانیکی این 2 بخش می گردد . فشار هایی که بر همه استوانه های وارد می شوند درواقع که همان

نیرویست که بر واحد سطح می شود که با هم برابر هستند .درحقیقت هیچ ابزار و وسیه ای در دسترس نیست که موجب افزایش مقدار کار شود همین اندازه که

روغن وارد می شود همان اندازه هم روغن خارج می شود در این دو استوانه ورود و خروج وزن و مقدار روغن ها با مقدار ضرب سطح مقطع و فاصله های

جابه جایی پیستون ها یکسان هستند .

کاربرد جک هیدرولیک

سالیان سال است که جهت راحتی در بلند کردن و حرکت دادن ماشین آلات کشاورزی از توان و قدرت هیدرولیک استفاده  می شود بهره بردن از این توان جهت

کنترل و نحوه اتقرار در نشستن بر روی تراکتور در ماشین آلات بروز استفاده شده است در همه ی خود رو ها جهت کمک گرفتن برای حرکت دادن خودرو از روی

چاله و یا جابه جایی تایر ها از انواع جک های بهر می برند . که دارای انواع مختلفی هستند؛ همه نمونه های جک های هیدرولیکی کاربرد گسترده ای دارند که

امروزه از انها در خودرو های سواری به کرات استفاده می شود و همچنین هنوز هم یک بخش ضروری در خودرو های سنگین به حساب می آید . بخصوص  جک

های هیدرولیکی  در ماشین آلات معدنی و راهسازی ، بالا بر ، کمپرسی ها ، جرثقیل ها و…. نیز کاربرد خیلی زیادی و غیر قابل انکار دارند . از دلایل مهم اهمیت

استفاده از این جک هیدرولیک شکل و ساختار تقریبا ساده به همراه بسیار بالایی که وجود می آورند . جک های هیدرولیک در صنایع اهمیت و کاربرد های بسیار

زیادی دارند که به اختصار بیان می شود : بالا بردن و حرکت دادن ماشین آلات سنگین ،جرثقیل ها ، کاربرد در پالایشگاه ها ،حفاری های زیر زمینی معماری و برج

سازی و تمامی وسایل نقلیه و…. تنوع زیادی و همچنین گسترش بالا در کاربری این جک ها وجود دارد که موجب شده تا جک های هیدرولیک در بین هزاران مدل

و نوع های مختلف و با طول عمر وقطر ها و همچنین طراحی های متفاوت تولید می شوند .