17
اسفند

تعمیر جک درب پارکینگ و روش عیب یابی آن

تعمیر جک درب پارکینگ و روش عیب یابی آن

تعمیر جک درب پارکینگ و روش عیب یابی آن باز کردن دستی درب پارکینگ برای کسانی که عادت کرده اند که با فشردن ریموت درب پارکینگ باز شود واقعا

مشقت بار است و زحمت بسیار زیادی نیز دارد . در کنار آن زحمت چگونگی باز شدن درب و هزینه ریموت درب و هزینه های احتمالی تعمیر را باید درنظر گرفت .

خرابی جک درب پارکینگ را می توان به دو دسته تقسیم کرد که شناسایی روش اول ساده می باشد . که یکی خرابی  با مشاهده آثار فیزیکی است و دیگر خرابی

جک بدون آثار فیزیکی می باشد که هر یک را مفصل توضیح می دهیم . خرابی جک بدون مشاهده دلیل و آثار فیزیکی این مورد یکی از گیج کننده تر مورد اول

می توان بهش اشاره داشت و شما نشانه های ای از دلیل خرابی نخواهید یافت .

خرابی جک با مشاهده آثار فیزیکی

*مشاهده آثار شکستگی در بازو جک :

اگر بازو جک درب پارکینگ شکسته باشد و یا شفت ان خم شده باشد در این صورت کاری از دست شما بر نمی آید و باید به خدمات و یا تعمیر کار جک خود تماس

گرفته تا بازوها جهت باز می شود .

*شکستگی پایه سرجک و ته جک :

این مورد می تواند توسط خودتان یا یک جوشکار مرتفع می گردد . شما می بایست ابتدا صورت دفرمه شدن یا کج پایه ها ان را با ضربه چک به حالت قبل خود

برگردانید . پس از تمیز کاری جای خوشکاری بر روی درب ،پایه را دقیقا در جای قبلی جوش دهید . این مورد را باید بدانید که اگر در صورتی پایه ها دقیقا در جای

خودش نصب نشود در روزایه باز شدن درب مشکل جدی ایجاد خواهد شد .

*ضربه خوردن درب و آثار فرورفتگی  در آن :

اگر بر روی جای تو رفتگی یا ضربه دیده اید و جک باز و بسته نمی شود و یا با صدا زیاد کار میکند باز هم به موتور و گیربکس جک آسیب رسیده می بایست ان ها نیز تعمیر کرد .

شکستگی یا به سرقت رفتن چشمی یا فتوسل

اولین کاری که می توانید کنید این است که سیم های مثبت و منفی چشمی شکسته یا به سرفت را جدا کرده و با لنت بپوشانید درب را با کلید خاص کن خلاص

کرده و به طور موقت با دست درب را باز و بسسته نمایید . سپس یک چشمی جک درب پارکنیگ خریداری کرده و با توجه به اموزش های صفحه ی چشمی

جک پارکینگی و رفع خرابی آن فتوسل درب را نصب نمایید . ضربه خوردن یا سرقت مدار کنترل یا برد جک پارکینگ در اینصورت نیز کار زیادی برای تعمیر جک

پارکینگ از دستتان بر نمی اید اما اولین کاری که می توانید انجام دهید این است که برق ورودی 220 را به این برد قطع کنید  تا مانع برق گرفتگی کسی شوید .

سپس با تعمیر کار جک درب تماس بگیرید تا  مدار شکسته را بررسی یا یک مدار جدید جایگزین کند . بسیار پیش اماده است که افراد ساختمان جهت ست کردن

ریموت بدون اگهی کافی درب کنترل جک پارکینگ را باز کرده و ریموت های کد شده را به اشتباه پاک میکنند و یا تنظیمات جک را بهم میریزد. اگر تنظیمات بهم

ریخته شده و جک درسته باز و بسته نشود به  دلیل گسترده بودن انواع جک این بخش هم باید با تعمیر کار جک پارکینگ تماس بگیرید .

خرابی چشمی درب پارکینگ

خرابی چشمی یکی از خرابی های مرسوم است که حدود 1.3 تعمیر ها را نیز شامل می شود . بهترین حالتی که می توان متوجه خرابی چشمی شده این است

که درب پارکینگ باز شده و دیگر بسته نمی شود . در برخی از جک های پارکینگی با خرابی چشمی درب پارکینگ به طور کلی  از کار می افتند و دیگر از راه های

دیگر شناسایی خرابی چشمی این است که به چشمی ها نزدیک شوید دستتان روی در جلو چشمی بالا و پایین کنید. اگر صدا تیک تیک نشنیدید چشمی خراب

است .  در مواقعی که صدای تیک تیک هم آمد ممکن است گاها چشمی یا وروردی ان در مدار کنترل خراب شده باشند پس بهتر است به تعمیرکارا سریعا خبر

داد تا مورد بررسی قرار بگیرند . گاهی ممکن است یک بازو باز شده ئ دیگر کار نکند یا آن بازوی دارد کار نکند و از موتور زیری صدا کارگردش بیاید . سریعترین

راه ستت این است که اگر بازو 220 ولت است به وسیله خازنی که در مدار کنترل وجود دارد ان را مستقیما به برق بزنیم و اگر بازو کار کرد دو دلیل برای کار نکردن جک وجود ندارد .